robuuste verbinding

landschapontwerp

landschapontwerp

opgave: Landschapsontwerp waarbij het landelijk gebied en de stadsrand vitaal blijven en waarbij rekening gehouden wordt met de woon-en recreatieve functie, de agrarische sector, de wateropgave en natuurontwikkeling.
jaar 2013

Idee

Hoofdidee is verbindingen maken. Verbindingen tussen stad en het landschappelijke gebied. Verbindingen tussen de Veluwe en het IJsseldal.

Door krimp in het landschappelijke gebied ontstaat meer ruimte, deze ruimte kan gebruikt worden om robuuste groen-blauwe verbindingen te maken.

Uitgangspunten voor het ontwerp is beleefbare en functionele natuur. In het ontwerp wil ik een integratie van het watervraagstuk en de versterking van het landschapsbeeld om de recreatieve beleving te versterken.

concept-flat

Concept

Verbinding maken door infrastructurele barrières te slechten zodat flora en fauna beter kunnen migreren. Verbinding tussen de verschillende landschappelijke gebieden. Verbinding tussen stad en natuur.

vogelvlucht-heden vogelvlucht-toekomst

Ontwerp

In het ontwerp is de verbinding vanaf de Veluwe via het beekdal richting het IJsseldal herstelt. Tevens is een verbinding gemaakt naar het Beekbergerwoud. Vanuit Apeldoorn zuid is een nieuwe verbinding gemaakt richting het Beekbergerwoud. In deze verbinding is een recreatie plas opgenomen die tevens als waterretentie dienst doet.

Beekdal, oude leigraaf, kamerstructuren in de oude broekontginnigen en laanstructuren in het kampenlandschap zijn zichtbaar gemaakt middels beplanting.

Daar waar mogelijk kunnen oude beken weer slingeren. Oevers zijn diervriendelijk ingericht. Heliofieten worden toegepast voor waterzuivering. Weides die de natte verbindingen begeleiden bestaan uit bloemrijkgrasland. Bebouwing wordt ingekaderd door erfbeplanting en gaat zo op in de groene structuur van het landschap.

uitsnede-recreatieplas uitsnede-beekdal-en-kamerstructuur
Recreatie plas in verbinding met Apeldoorn en het Beekbergerwoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beekdal en kamerstructuren