herbestemming bedrijventerrein

landschapsontwerp

landschapsontwerp

Opgave: herbestemming beoogd bedrijventerrein gemeente Borne met: Anne Nieuwenhuys, Iwan van Straalen en Saskia van Esser, 2013

 Eisen: Het gebied ontwikkelen tot recreatief zwaartepunt in de regio met daarin opgenomen:

  • Zorgboerderij met tuinderij vanwaar ook tochten door de omgeving gemaakt kunnen worden
  • Hotel/restaurant
  • Streekmarkt
  • 20-tal recreatie woningen

 Idee

Zorgboerderij richt zich op obesitas cliënten. De cliënten kunnen tijdens hun verblijf gebruik maken van de zorgboerderij en de recreatiewoningen. De cliënten worden voor langere tijd opgenomen, zodat men de gelegenheid krijgt een ander leef- en eetpatroon aan te leren. Daarnaast is beweging een belangrijk component in de behandeling. Cliënten werken mee op de tuinderij en kunnen volop bewegen in de omgeving.

nieuwe-ronde-de-essentie

Concept

Vanuit een centraal punt in het gebied waar alle activiteiten bijeen zijn gebracht kan de omgeving beleefd worden. Het gebied heeft verschillende landschappelijke kenmerken die door de rondgaande wandelroute met elkaar verbonden worden.

sfeer-materialisatie-flat

Beeld

Om het beeld zo landschappelijk en streekeigen te houden wordt gekozen voor sobere en eenvoudige materialen. De verharding van de rondgaande route is aangepast aan de verschillende landschappelijke kenmerken. Eenvoudige zandpaden over de essen. Een vlonderpad door het natte beekdal.

Deeluitwerking voorzieningen hart

ontwerp herinrichting erf Borne

ontwerp herinrichting erf Borne

Idee

Gebruik maken van de aanwezige bebouwing en beplanting. Zo min mogelijk nieuw bouwvolume en streekeigen inrichting.

Concept

Bestaande inrichting zoveel mogelijk respecteren. Als centrum van activiteit wordt gebruik gemaakt van de bestaande Twickelboerderij met zijn bijgebouwen en erf. De inrichting zal een sobere en eenvoudige uitstraling hebben die past in het gebied.

axo

Ontwerp

In het ontwerp worden een aantal kenmerkende elementen van een streekeigen boerderij toegevoegd zoals een moestuin, boomgaard, notenbomen en een eenvoudige boeren siertuin. Elementen zoals de eikengaard op het erf, de oude en nieuwere schuren worden behouden. De overgang van de akker naar het erf wordt geaccentueerd door nieuwe beplanting toe te voegen

doorsnede-2-flat-voor-poster doorsnede-1-flat

Beeld

Dwarsdoorsnedes van het erf

 

Link naar het eindrapport: hierin komen alle facetten van de opleiding bij elkaar.

nieuwe-ronde-de-essentie